Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Pensiynau

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Ethol y Cynghorydd Stephen Churchman yn Gadeirydd y Pwyllgor hwn ar gyfer 2023/24

.

 

Dyddiad cyhoeddi: 26/06/2023

Dyddiad y penderfyniad: 26/06/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 26/06/2023 - Pwyllgor Pensiynau