Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Caniatáu yn groes i’r argymhelliad. O ganlyniad, bydd y cais yn cael ei gyfeirio at gyfnod o gnoi cil cyn dychwelyd i’r Pwyllgor am benderfyniad terfynol.

 

Dyddiad cyhoeddi: 22/05/2023

Dyddiad y penderfyniad: 22/05/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 22/05/2023 - Pwyllgor Cynllunio

Dogfennau Cefnogol: