Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyd-Bwyllgor GwE

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Diben:

Ymgynghorwyd â’r Swyddogion Statudol am eu barn, ac mae unrhyw sylwadau wedi eu cynnwys yn yr adroddiad.

 

Penderfyniad:

Derbyn y diweddariad ar adolygiad ariannol terfynol cyllideb GwE am y flwyddyn gyllidol 2022/23, gan nodi yr amrywiadau ariannol sylweddol.

 

Dyddiad cyhoeddi: 24/05/2023

Dyddiad y penderfyniad: 24/05/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 24/05/2023 - Cyd-Bwyllgor GwE

Dogfennau Cefnogol: