Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyd-Bwyllgor GwE

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Diben:

Ymgynghorwyd â Swyddog Cyllid Adran 151 yr Awdurdod Lletyol, yn dilyn cyfarwyddyd gan y Prif Weithredwyr, sydd yn cefnogi yr argymhelliad.

 

Ymgynghorwyd â’r Swyddogion Statudol am eu barn, ac mae unrhyw sylwadau wedi eu cynnwys yn yr adroddiad.

 

Penderfyniad:

Derbyn y Cynllun Ariannol Tymor Canolig (CATC) diwygiedig.

 

Dyddiad cyhoeddi: 24/05/2023

Dyddiad y penderfyniad: 24/05/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 24/05/2023 - Cyd-Bwyllgor GwE

Dogfennau Cefnogol: