Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Caniatáu yn groes i’r argymhelliad

 

Amodau:

·         5  mlynedd

·         Unol a’r cynlluniau

·         Mesurau i wella bioamrywiaeth

·         Archwiliad archeolegol

·         Cynllun draenio

·         Gwarchod y llwybr cyhoeddus

·         Tynnu hawliau a ganiateir

·         Amod gweithwyr amaethyddol / menter gweledig

 

Dyddiad cyhoeddi: 19/06/2023

Dyddiad y penderfyniad: 19/06/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 19/06/2023 - Pwyllgor Cynllunio

Dogfennau Cefnogol: