Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Pensiynau

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

Derbyn y Cynllun a nodi’r wybodaeth

 

Dyddiad cyhoeddi: 26/06/2023

Dyddiad y penderfyniad: 26/06/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 26/06/2023 - Pwyllgor Pensiynau

Dogfennau Cefnogol: