Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu Gofal

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

a)     Mabwysiadu’r briff ac ychwanegu y bydd y grŵp yn edrych ar y Cynllun Awtistiaeth yn ei gyfanrwydd.

b)     Ethol y Cynghorydd Jina Gwyrfai i fod yn rhan o’r Grŵp Tasg a Gorffen Cynllun Awtistiaeth.

c)     Ymgysylltu gydag holl aelodau’r Pwyllgor Craffu Gofal drwy e-bost er mwyn derbyn dau enw arall i fod yn rhan o’r grŵp tasg a gorffen.

 

Dyddiad cyhoeddi: 21/09/2023

Dyddiad y penderfyniad: 21/09/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 21/09/2023 - Pwyllgor Craffu Gofal

Dogfennau Cefnogol: