Manylion y penderfyniad

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Cymeradwywyd y Flaen raglen a gynhwyswyd yn y papurau i’r cyfarfod. 

Dyddiad cyhoeddi: 07/09/2021

Dyddiad y penderfyniad: 07/09/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 07/09/2021 - Y Cabinet

Dogfennau Cefnogol: