Manylion y penderfyniad

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Diben:

CANLYNIAD Y BLEIDLAIS

 

O blaid

9

Yn erbyn

0

Atal

0

 

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Gohirio a chynnal ymweliad safle

 

Dyddiad cyhoeddi: 13/06/2022

Dyddiad y penderfyniad: 13/06/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 13/06/2022 - Pwyllgor Cynllunio

Dogfennau Cefnogol: