Manylion y penderfyniad

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Diben:

THE RESULT OF THE VOTE

 

In favour

12

Against

0

Abstentions

0

 

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Dirprwyo’r hawl i’r Uwch Reolwr Cynllunio i ganiatáu’r cais yn ddarostyngedig i’r amodau isod:-

 

  1. 5 mlynedd.
  2. Yn unol â’r cynlluniau/manylion a gyflwynwyd gyda’r cais
  3. Cyflwyno Cynllun Rheoli Amgylcheddol Adeiladu i gynnwys mesurau lleihau sŵn, llwch a dirgryniad i’w gytuno gyda’r ACLL.
  4. Cyflwyno Asesiad Risg Bioddiogelwch.
  5. Cydymffurfio gydag argymhellion Asesiad Rheoliadau Cynefin diwygiedig.
  6. Cyflwyno Cynllun Datganiad Dull/Asesiad Risg er mwyn diogelu asedau Dwr Cymru sy’n croesi’r safle.
  7. Cyflwyno manylion Rhaglen Archeolegol i’w ddilyn gan adroddiad o’r gwaith archeolegol a garwyd allan ar y safle.
  8. Cyfyngu oriau gweithio sy’n cynnwys rhedeg peiriannau a mewnforio deunyddiau rhwng 08:00 i 18:00 Llun i Gwener a dim o gwbl ar ddydd Sadwrn, Sul a Gwyliau Banc oni bai bod ymestyn yr oriau gweithio hyn wedi ei ganiatáu’n ysgrifenedig gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol.
  9. Angen gwarchod llwybr cyhoeddus rhif 28 a 29 Bangor yn ystod ac ar ôl cwblhau’r datblygiad.

 

Dyddiad cyhoeddi: 13/06/2022

Dyddiad y penderfyniad: 13/06/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 13/06/2022 - Pwyllgor Cynllunio

Dogfennau Cefnogol: