Manylion y penderfyniad

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Cymeradwywyd Adroddiad Perfformiad Cyngor Gwynedd 2021/22 ac argymhellwyd i’r Cyngor Llawn ei fabwysiadu yn ei gyfarfod nesaf ar y 23 Mehefin 2022.

 

Dyddiad cyhoeddi: 14/06/2022

Dyddiad y penderfyniad: 14/06/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 14/06/2022 - Y Cabinet

Dogfennau Cefnogol: