Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

 

Ethol y Cynghorydd Robin Williams (Cyngor Môn) yn Gadeirydd y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ar gyfer y flwyddyn 2022/23.

 

Dyddiad cyhoeddi: 17/06/2022

Dyddiad y penderfyniad: 17/06/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 17/06/2022 - Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd