Manylion y penderfyniad

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Diben:

CANLYNIAD Y BLEIDLAIS

 

O Blaid

12

Yn Erbyn

0

Atal

0

 

Penderfyniad:

Ethol y Cynghorydd Dafydd Meurig (Cyngor Gwynedd) yn Is-Gadeirydd y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ar gyfer y flwyddyn 2022/23.

 

Dyddiad cyhoeddi: 17/06/2022

Dyddiad y penderfyniad: 17/06/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 17/06/2022 - Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd