Manylion y penderfyniad

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Derbyn a chymeradwyo’r wybodaeth:

 

 · Cyfrif Incwm a Gwariant Refeniw 2020/21

 · Ffurflen Flynyddol ar gyfer y Flwyddyn a Ddaeth i Ben 31 Mawrth 2021

 

Dyddiad cyhoeddi: 17/06/2022

Dyddiad y penderfyniad: 17/06/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 17/06/2022 - Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd

Dogfennau Cefnogol: