Manylion y penderfyniad

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Dyddiad cyhoeddi: 29/07/2022

Dyddiad y penderfyniad: 29/07/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 29/07/2022 - Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog

Dogfennau Cefnogol: