Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog

Statws Penderfyniad: Argymhellion wedi'u cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Gan bod cyn lleied o aelodau’n bresennol yn y cyfarfod hwn, gohirio ethol sylwedydd i wasanaethu ar Bwyllgorau Ymgynghorol Harbyrau Aberdyfi, Abermaw a Phwllheli am y tro, a chysylltu â’r holl aelodau mor fuan â phosib’ i wahodd unrhyw rai sydd â diddordeb i roi eu henwau ymlaen.

 

Dyddiad cyhoeddi: 11/10/2022

Dyddiad y penderfyniad: 11/10/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 11/10/2022 - Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog