Manylion y penderfyniad

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Dyddiad cyhoeddi: 18/11/2022

Dyddiad y penderfyniad: 18/11/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 18/11/2022 - Pwyllgor Cyswllt Rheiffordd Arfordir y Cambrian