Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Caniatáu gydag amodau

1.            Yn unol â’r cynlluniau a gyflwynwyd gyda’r cais.

2.            Gwaith i’w wneud yn unol gyda’r datganiad mynediad.

3.    Unrhyw lystyfiant / ffens / wal o fewn lleiniau gwelededd i fod dim uwch na 1 medr o uchder.

4.    Y gwaith i gael ei gwblhau o fewn 3 mis o ddyddiad y caniatâd.

 

Nodyn – Llythyr Dŵr Cymru 10/10/22, trwydded priffyrdd am waith gerllaw’r briffordd

 

Dyddiad cyhoeddi: 28/11/2022

Dyddiad y penderfyniad: 28/11/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 28/11/2022 - Pwyllgor Cynllunio

Dogfennau Cefnogol: