Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Gohirio ar gais asiant yr ymgeisydd

 

Dyddiad cyhoeddi: 28/11/2022

Dyddiad y penderfyniad: 28/11/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 28/11/2022 - Pwyllgor Cynllunio

Dogfennau Cefnogol: