Manylion y penderfyniad

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Nodwyd a derbyniwyd cynnwys yr adroddiad oedd yn cadarnhau fod Cyd-bwyllgor Corfforedig y Gogledd wedi dewis i ddefnyddio Cronfa Bensiwn Gwynedd, ac felly bydd Cyngor Gwynedd yn awdurdod gweinyddol Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ar gyfer y Cyd-bwyllgor Corfforedig.

Dyddiad cyhoeddi: 13/01/2023

Dyddiad y penderfyniad: 13/01/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 13/01/2023 - Cyd-Bwyllgor Corfforedig Rhanbarth y Gogledd

Dogfennau Cefnogol: