Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyd-Bwyllgor Corfforedig Rhanbarth y Gogledd

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penderfynwyd mabwysiadu opsiwn B gyda chyfanswm £764,820 ar gyfer Cyllideb 2023/24 Cydbwyllgor Corfforedig y Gogledd, ac i gymeradwyo’r ardoll berthnasol ar yr awdurdodau cyfansoddol, fel y’i nodwyd o dan Opsiwn B.

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 13/01/2023

Dyddiad y penderfyniad: 13/01/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 13/01/2023 - Cyd-Bwyllgor Corfforedig Rhanbarth y Gogledd

Dogfennau Cefnogol: