Manylion y penderfyniad

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Cymeradwywyd Datganiad Cyfrifon statudol Cydbwyllgor Corfforedig y Gogledd ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/22.

Dyddiad cyhoeddi: 13/01/2023

Dyddiad y penderfyniad: 13/01/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 13/01/2023 - Cyd-Bwyllgor Corfforedig Rhanbarth y Gogledd

Dogfennau Cefnogol: