Manylion y penderfyniad

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: gohirio er mwyn cynnal ymweliad safle

 

Dyddiad cyhoeddi: 16/01/2023

Dyddiad y penderfyniad: 16/01/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 16/01/2023 - Pwyllgor Cynllunio

Dogfennau Cefnogol: