Manylion y penderfyniad

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

1.1. Cymeradwywyd i orffen sefydlu Hybiau Cefnogi Pobl yn yr 13 ardal adfywio.

 

1.2. Caniatawyd comisiynu Gwasanaeth Cefnogi Llesiant Pobl i roi help llaw i drigolion gyda’u hanghenion llesiant yn yr hwb a’r ardal.

 

Dyddiad cyhoeddi: 07/03/2023

Dyddiad y penderfyniad: 07/03/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 07/03/2023 - Y Cabinet

Dogfennau Cefnogol: