Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog

Statws Penderfyniad: Argymhellion wedi'u cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Ethol y canlynol i wasanaethu fel sylwedyddion ar y pwyllgorau isod:-

 

a)    Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Aberdyfi – Y Cynghorydd Gwilym Jones

b)    Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Abemaw – Y Cynghorydd June Jones

c)    Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli – Y Cynghorydd Gwilym Jones

 

Dyddiad cyhoeddi: 07/03/2023

Dyddiad y penderfyniad: 07/03/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 07/03/2023 - Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog