Manylion y penderfyniad

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Dyddiad cyhoeddi: 13/03/2023

Dyddiad y penderfyniad: 13/03/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 13/03/2023 - Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol