Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

DECISION:

 

To approve the introduction of 'no waiting at any time' Double Yellow Lines on a Class 1 Road A4086 – Ffordd Llanberis, Rhosbodrual, Caernarfon

 

Dyddiad cyhoeddi: 26/05/2023

Dyddiad y penderfyniad: 22/05/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 22/05/2023 - Pwyllgor Cynllunio