Manylion y penderfyniad

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

1.    Mabwysiadu y canlynol i’r cynnwys yn y Cyfansoddiad:

 

·       Côd Ymddygiad Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig

·       Cylch Gorchwyl Is Bwyllgor Safonau

·       Rheoliadau Cytundebau a Materion Cyfreithiol

·       Rheolau Gweithdrefn Contractau

 

2.    Dirprwyo hawl i’w Swyddog Monitro wneud newidiadau golygyddol i’r Rheolau Sefydlog ar gyfer eu cyhoeddi.

 

Dyddiad cyhoeddi: 26/05/2023

Dyddiad y penderfyniad: 26/05/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 26/05/2023 - Cyd-Bwyllgor Corfforedig Rhanbarth y Gogledd

Dogfennau Cefnogol: