Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

CANIATAU y cais yn unol â gofynion Deddf Trwyddedu 2003.

 

Ymgorffori'r materion sydd wedi eu rhagnodi yn Atodlen Weithredol (Rhan M) y cais fel amodau ar y drwydded.

 

Ymgorffori'r amodau a argymhellwyd gan yr Heddlu fel amodau i’r drwydded.

 

Dyddiad cyhoeddi: 26/05/2023

Dyddiad y penderfyniad: 26/05/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 26/05/2023 - Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog

Dogfennau Cefnogol: