Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

Derbyn yr adroddiadau

 

Nodyn: 11b – awgrym i gynnwys enwau / engreiffitau o Fentrau Cymdeithasol Gwynedd yn yr ymateb er mwyn deall y cyd-destun yn ehangach

 

Dyddiad cyhoeddi: 07/09/2023

Dyddiad y penderfyniad: 07/09/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 07/09/2023 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Dogfennau Cefnogol: