Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Cefnogi’r newidiadau arfaethedig i’r Cyfansoddiad gan argymell i’r Cyngor Llawn eu bod yn cael eu mabwysiadu

 

Dyddiad cyhoeddi: 07/09/2023

Dyddiad y penderfyniad: 07/09/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 07/09/2023 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Dogfennau Cefnogol: