Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cyngor

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Cymeradwyo a mabwysiadu Adroddiad Perfformiad Blynyddol a Hunanasesiad Cyngor Gwynedd 2022-23.

 

Dyddiad cyhoeddi: 28/09/2023

Dyddiad y penderfyniad: 28/09/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 28/09/2023 - Y Cyngor

Dogfennau Cefnogol: