Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cyngor

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad.

 

Dyddiad cyhoeddi: 28/09/2023

Dyddiad y penderfyniad: 28/09/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 28/09/2023 - Y Cyngor

Dogfennau Cefnogol: