Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cyngor

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Mabwysiadu’r newidiadau i’r Cyfansoddiad a restrir yn yr adroddiad a gyflwynwyd i’r Cyngor a’r atodiadau ynglŷn â:-

 

(i)            Swyddogaethau Cyngor Llawn;

(ii)          Asesiad Perfformiad Panel;

(iii)         Amserlen Cwestiynau gan Aelodau; a

(iv)         Trothwy ariannol ar gyfer selio contractau.

 

Dyddiad cyhoeddi: 28/09/2023

Dyddiad y penderfyniad: 28/09/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 28/09/2023 - Y Cyngor

Dogfennau Cefnogol: