Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cyngor

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Bod Cyngor Gwynedd yn ymrwymo i gefnogi’r fferm deuluol Gymreig sy’n cyfrannu cymaint at economi Gwynedd, a hefyd yn fodd i gynnal hunaniaeth ieithyddol a diwylliannol unigryw'r sir, ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i ail-ystyried eu penderfyniad i fynnu bod pob uned amaethyddol yn gorfod neilltuo 10% o’u tiroedd yn goedwigoedd.

 

Dyddiad cyhoeddi: 28/09/2023

Dyddiad y penderfyniad: 28/09/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 28/09/2023 - Y Cyngor