Manylion y penderfyniad

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau, a derbyn adroddiad cynnydd ar ymateb i’r argymhellion mewn 9 mis.

 

Dyddiad cyhoeddi: 09/11/2023

Dyddiad y penderfyniad: 09/11/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 09/11/2023 - Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi

Dogfennau Cefnogol: