Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Diben:

THE RESULT OF THE VOTE

 

In favour

13

Against

0

Abstentions

0

 

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 18/01/2024

Dyddiad y penderfyniad: 18/01/2024

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 18/01/2024 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Dogfennau Cefnogol: