Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

  • Derbyn yr adroddiad
  • Nodi’r cynnydd, y sefyllfa a’r risgiau perthnasol yng nghyswllt Trosolwg Arbedion

 

Dyddiad cyhoeddi: 18/01/2024

Dyddiad y penderfyniad: 18/01/2024

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 18/01/2024 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Dogfennau Cefnogol: