Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli

Statws Penderfyniad: Er Penderfyniad

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Derbyn cynnwys yr adroddiad gan nodi’r sylwadau sydd wedi eu manylu yn y cofnodion.

 

Dyddiad cyhoeddi: 16/03/2021

Dyddiad y penderfyniad: 16/03/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 16/03/2021 - Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli

Dogfennau Cefnogol: