Mater - cyfarfodydd

Cyfarfod: 17/10/2017 - Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli (eitem 9)

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF

I nodi y cynhelir cyfarfod nesaf Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli ar 20 Mawrth 2018.

 

Cofnod:

Nodwyd y caiff y cyfarfod nesaf ei gynnal ar 20 Mawrth, 2018.


Cyfarfod: 11/10/2017 - Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog (eitem 9)

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF

I nodi y cynhelir cyfarfod nesaf Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog ar 7 Mawrth 2018.

Cofnod:

Nodwyd y caiff y cyfarfod nesaf ei gynnal ar 7 Mawrth, 2018.