Mater - cyfarfodydd

Cyfarfod: 16/03/2021 - Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli (eitem 2)

IS-GADEIRYDD

Ethol Is-gadeirydd ar gyfer 2020/21

Penderfyniad:

Etholwyd Y Cynghorydd Peter Read fel Is-gadeirydd y Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli ar gyfer y flwyddyn 2021/22.

 

Cofnod:

PENDERFYNWYD ail-ethol y Cynghorydd Peter Read yn is-gadeirydd y Pwyllgor hwn am y flwyddyn 2021/22.