Mater - cyfarfodydd

Cyfarfod: 07/03/2023 - Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog (eitem 6)

ETHOL SYLWEDYDDION

Ethol sylwedydd i wasanaethu ar yr isod:-

 

a) Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Aberdyfi

b) Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Abermaw

c) Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli

 

Penderfyniad:

Ethol y canlynol i wasanaethu fel sylwedyddion ar y pwyllgorau isod:-

 

a)    Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Aberdyfi – Y Cynghorydd Gwilym Jones

b)    Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Abemaw – Y Cynghorydd June Jones

c)    Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli – Y Cynghorydd Gwilym Jones

 

Cofnod:

Gwahoddwyd y pwyllgor i ethol sylwedydd i dderbyn gwybodaeth, neu fynychu cyfarfodydd y 3 phwyllgor harbwr arall.

 

PENDERFYNWYD ethol y canlynol i wasanaethu fel sylwedyddion ar y pwyllgorau isod:-

 

a)         Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Aberdyfi – Y Cynghorydd Gwilym Jones

b)        Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Abermaw - Y Cynghorydd June Jones

c)         Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli – Y Cynghorydd Gwilym Jones

 


Cyfarfod: 11/10/2022 - Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog (eitem 8)

ETHOL SYLWEDYDDION

I ethol sylwedyddion i wasanaethu ar y canlynol –

 

a)    Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Aberdyfi

b)    Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Abermaw

c)    Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli

 

Penderfyniad:

Gan bod cyn lleied o aelodau’n bresennol yn y cyfarfod hwn, gohirio ethol sylwedydd i wasanaethu ar Bwyllgorau Ymgynghorol Harbyrau Aberdyfi, Abermaw a Phwllheli am y tro, a chysylltu â’r holl aelodau mor fuan â phosib’ i wahodd unrhyw rai sydd â diddordeb i roi eu henwau ymlaen.

 

Cofnod:

Gwahoddwyd y pwyllgor i ethol sylwedydd i dderbyn gwybodaeth, neu fynychu cyfarfodydd y 3 phwyllgor harbwr arall.

 

PENDERFYNWYD gan fod cyn lleied o aelodau’n bresennol yn y cyfarfod hwn, gohirio ethol sylwedydd i wasanaethu ar Bwyllgorau Ymgynghorol Harbyrau Aberdyfi, Abermaw a Phwllheli am y tro, a chysylltu â’r holl aelodau mor fuan â phosib’ i wahodd unrhyw rai sydd â diddordeb i roi eu henwau ymlaen.