Mater - cyfarfodydd

Cyfarfod: 28/11/2022 - Pwyllgor Cynllunio (eitem 9)

9 Cais Rhif C22/0898/42/LL Tir ger Adeilad Trefnwyr Angladdau a Thoiledau Cyhoeddus presennol, Morfa Nefyn, LL53 6BW pdf eicon PDF 350 KB

Adeiladu Capel Gorffwys

AELOD LLEOL: Cynghorydd Gareth Tudor Jones

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Gohirio ar gais asiant yr ymgeisydd

 

Cofnod:

Adeiladu Capel Gorffwys

 

Tynnwyd sylw at y ffurflen sylwadau hwyr

 

a)    Amlygodd y Rheolwr Cynllunio bod cais wedi ei dderbyn gan asiant yr ymgeisydd yn gofyn am ohiriad fel bod modd trafod materion trafnidiaeth y cais dan sylw. Nodwyd hefyd bod gwybodaeth ychwanegol wedi ei dderbyn gan yr ymgeisydd oedd yn cyfarch un o’r rhesymau gwrthod. 

   

b)    Cynigiwyd ac eiliwyd gohirio y cais

 

PENDERFYNWYD: Gohirio ar gais asiant yr ymgeisydd