Mater - cyfarfodydd

Cyfarfod: 28/09/2023 - Y Cyngor (eitem 1)

1 YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnod:

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr Craig ab Iago, Iwan Huws, Linda Ann Jones, Eryl Jones-Williams, Llio Elenid Owen, Gareth A.Roberts, Einir Wyn Williams ac Eirwyn Williams.