Mater - cyfarfodydd

Cyfarfod: 28/09/2023 - Y Cyngor (eitem 3)

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

Dogfennau ychwanegol:

COFNODION:

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.