Mater - cyfarfodydd

Cyfarfod: 07/09/2023 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (eitem 13)

13 ADOLYGIAD Y CYFANSODDIAD pdf eicon PDF 241 KB

I gefnogi newidiadau arfaethedig i'r Cyfansoddiad ac yn argymell i'r Cyngor llawn eu bod yn cael eu mabwysiadu.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Cefnogi’r newidiadau arfaethedig i’r Cyfansoddiad gan argymell i’r Cyngor Llawn eu bod yn cael eu mabwysiadu

 

Cofnod:

Cyflwynwyd adroddiad gan y Swyddog Monitro yn amlygu elfennau o’r Cyfansoddiad oedd angen eu diweddaru ynteu mewn ymateb i ofynion Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiad  (Cymru) 2021, newidiadau cyfreithiol neu drefniadau oedd yn cyfiawnhau newid.  Adroddwyd y gwelwyd cyfnod o sawl newid i'r Cyfansoddiad wrth i’r Ddeddf ddod yn weithredol a bod newidiadau pellach yn fater o sicrhau trefn.

 

Nodwyd bod y materion yn destun cymeradwyaeth y Cyngor Llawn fodd bynnag gofynnwyd i'r Pwyllgor ystyried a chefnogi’r newidiadau arfaethedig gan argymell i'r Cyngor Llawn eu bod yn eu mabwysiadu.

 

Diolchwyd am yr adroddiad

 

Yn ystod y drafodaeth ddilynol nodwyd y sylwadau canlynol:

·         Er yn ymestyn amser cyflwyno rhybudd ar gyfer cwestiwn i’r Cyngor Llawn i 3 diwrnod gwaith fel bod modd i swyddogion ymateb yn fanylach ar faterion all fod yn dechnegol, nid oedd hyn yn cyfarch amser ar  gyfer paratoi ar gyfer cwestiwn atodol.

·         Bod cynyddu’r rhiniog o osod sêl y Cyngor ar gontractau o £50,000 i £100,000 yn gam doeth.

 

PENDERFYNWYD derbyn yr adroddiad