Mater - cyfarfodydd

Cyfarfod: 28/09/2023 - Y Cyngor (eitem 9)

9 ADOLYGIAD CYFANSODDIAD pdf eicon PDF 249 KB

Cyflwyno adroddiad y Swyddog Monitro.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Mabwysiadu’r newidiadau i’r Cyfansoddiad a restrir yn yr adroddiad a gyflwynwyd i’r Cyngor a’r atodiadau ynglŷn â:-

 

(i)            Swyddogaethau Cyngor Llawn;

(ii)          Asesiad Perfformiad Panel;

(iii)         Amserlen Cwestiynau gan Aelodau; a

(iv)         Trothwy ariannol ar gyfer selio contractau.

 

COFNODION:

 

Cyflwynwyd – adroddiad y Swyddog Monitro yn gwahodd y Cyngor i fabwysiadu cyfres o newidiadau i’r Cyfansoddiad fel y’u rhestrwyd yn yr adroddiad a’r atodiadau iddo, ynglŷn â:-

 

(i)         Swyddogaethau Cyngor Llawn;

(ii)        Asesiad Perfformiad Panel;

(iii)      Amserlen Cwestiynau gan Aelodau; a

(iv)      Trothwy ariannol ar gyfer selio contractau.

 

Rhoddwyd cyfle i’r aelodau gyflwyno sylwadau a gofyn cwestiynau.  Mewn ymateb i gwestiynau gan aelodau unigol ynglŷn â’r Panel Annibynnol fydd yn asesu perfformiad y Cyngor, nodwyd:-

 

·         Bod y canllawiau yn cyfeirio at o gwmpas 4-5 o bobl ar y Panel.  Deellid bod Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn casglu pŵl o ymgeiswyr gyda chefndir llywodraeth leol gweddol uchel (yn brif swyddogion ac aelodau hefyd) y byddai’n rhaid i’r Cyngor benodi o’u plith, a byddai yna gadeirydd annibynnol i’r Panel.

·         Nad oedd y broses yn cyffelybu mewn unrhyw ffordd i broses cynllun datblygu lleol.  Byddai’n rhaid cyflwyno argymhelliad y Panel i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ac i’r Cabinet hefyd, mae’n debyg.  Nid rheoleiddwyr fyddai’r Panel a’u rôl fyddai rhoi barn a chyflwyno argymhellion i’r Cyngor eu hystyried ac ymateb iddynt.

 

PENDERFYNWYD mabwysiadu’r newidiadau i’r Cyfansoddiad a restrir yn yr adroddiad a gyflwynwyd i’r Cyngor a’r atodiadau ynglŷn â:-

 

(i)        Swyddogaethau Cyngor Llawn;

(ii)       Asesiad Perfformiad Panel;

(iii)      Amserlen Cwestiynau gan Aelodau; a

(iv)      Trothwy ariannol ar gyfer selio contractau.