Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Annes SiĆ“n  01286 679490

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

Dogfennau ychwanegol:

4.

MATERION YN CODI O DROSOLWG A CHRAFFU

Dogfennau ychwanegol:

5.

COFNODION CYAFARFOD A GYNHALIWYD AR 21 RHAGFYR pdf eicon PDF 155 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

DATHLU DYDD GWYL DEWI pdf eicon PDF 452 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Nia Jeffreys

Dogfennau ychwanegol:

7.

CYLLIDEB REFENIW 2020/21 - ADRORDDIAD DIWEDD TACHWEDD 2021 pdf eicon PDF 87 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Ioan Thomas

Dogfennau ychwanegol:

8.

RHAGLEN GYFALAF 2021/22 - ADRODDIAD DIWEDD TACHWEDD 2021 pdf eicon PDF 216 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Ioan Thomas

Dogfennau ychwanegol:

9.

TROSOLWG ARBEDION - ADRODDIAD CYNNYDD AR WIREDDU CYNLLUNIAU ARBEDION pdf eicon PDF 592 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Ioan Thomas

Dogfennau ychwanegol:

10.

ADRODDIAD PERFFORMIAD YR AELOD CABINET DROS GYLLID pdf eicon PDF 199 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Ioan Thomas

Dogfennau ychwanegol:

11.

ADRODDIAD PERFFORMIAD YR AELOD CABINET DROS ADDYSG pdf eicon PDF 384 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Cemlyn Williams

Dogfennau ychwanegol: