Rhaglen

Lleoliad: Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt: Annes SiĆ“n  01286 679490

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

3.

MATERION BRYS

4.

MATERION YN CODI O DROSOLWG A CHRAFFU

5.

CANLLAW CYNLLUN ATODOL: SAFLE TREFTADAETH Y BYD TIREDD LLECHI GOGLEDD ORLLEWIN CYMRU pdf eicon PDF 94 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Dafydd Meurig

Dogfennau ychwanegol:

6.

STRWYTHUR UWCH REOLAETHOL Y CYNGOR pdf eicon PDF 419 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Dyfrig Siencyn

7.

FFIOEDD PRESWYL A NYRSIO 2022-23 pdf eicon PDF 180 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Dilwyn Morgan

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADRODDIAD PERFFORMIAD YR AELOD CABINET DROS OEDOLION, IECHYD A LLESIANT pdf eicon PDF 431 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Dilwyn Morgan

9.

ADRODDIAD PERFFORMIAD AELOD CABINET DROS BLANT A CEFNOGI TEULUOEDD pdf eicon PDF 318 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Elin Walker Jones