Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Aml Leoliad - Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH ac ar Zoom

Cyswllt: Annes SiĆ“n  01286 679490

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

Dogfennau ychwanegol:

4.

MATERION YN CODI O DROSOLWG A CHRAFFU

Dogfennau ychwanegol:

5.

COFNODION CYAFARFOD A GYNHALIWYD AR 19 GORFFENNAF 2022 pdf eicon PDF 180 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

ADRODDIAD BLYNYDDOL PANEL RHIANT CORFFORAETHOL pdf eicon PDF 104 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Elin Walker Jones

Dogfennau ychwanegol:

7.

ADRODDIAD BLYNYDDOL CYNLLUN CYDRADDOLDEB pdf eicon PDF 111 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Menna Jones

Dogfennau ychwanegol:

8.

DIWYGIO POLISI IAITH GYMRAEG Y CYNGOR pdf eicon PDF 404 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Menna Jones

Dogfennau ychwanegol:

9.

ADRODDIAD BLYNYDDOL CYFLOGAETH pdf eicon PDF 924 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Menna Jones

Dogfennau ychwanegol:

10.

ADRODDIAD BLYNYDDOL IECHYD, DIOGELWCH A LLESIANT pdf eicon PDF 378 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Menna Jones

Dogfennau ychwanegol:

11.

ADRODDIAD DRAFFT O SEFYDLOGRWYDD MARCHNAD GOGLEDD CYMRU 2022 pdf eicon PDF 384 KB

Cyflwynwyd gan: Cllr. Dilwyn Morgan

Dogfennau ychwanegol:

12.

PREMIWM TRETH CYNGOR AR AIL GARTREFI AC EIDDO GWAG HIRDYMOR pdf eicon PDF 393 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Ioan Thomas

Dogfennau ychwanegol:

13.

ADOLYGU CYFANSODDIAD PWYLLGOR CYNGOR YMGYNGHOROL SEFYDLOG ADDYSG GREFYDDOL (CYSAG) GWYNEDD pdf eicon PDF 345 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Beca Brown

Dogfennau ychwanegol:

14.

CYMERADWYO A MABWYSIADU MAES LLAFUR CYTUNEDIG AR GYFER CREFYDD, GWERTHOEDD A MOESEG CYNGOR GWYNEDD pdf eicon PDF 330 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Beca Brown

Dogfennau ychwanegol:

15.

ADRODDIAD PERFFORMIAD AELOD CABINET DROS ADDYSG pdf eicon PDF 635 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Beca Brown

Dogfennau ychwanegol:

16.

ADRODDIAD PERFFORMIAD AELOD CABINET DROS GYLLID pdf eicon PDF 368 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Ioan Thomas

Dogfennau ychwanegol: